• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

"Znajdź sobie dobre towarzystwo. Współpracuj z pozytywnymi,

zorientowanymi na cele ludźmi, którzy inspirują Cię

i pobudzają do działania."

- Brian Tracy -

 

 

 

Źródła finansowania


Projekt „Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

 

Okres realizacji


Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

 

Cel projektu


Celem projektu jest eliminacja najczęściej występujących barier rozwoju oraz poprawa konkurencyjności min. 270 małopolskich przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa w zakresie m.in. prawa, finansów, zarządzania i organizacji firm.

 

Do kogo jest skierowany


Projekt skierowany jest do mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym osób fizycznych prowadzących działalności na terenie województwa małopolskiego. Przedsiębiorcy mają posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa.

 

Kto będzie traktowany priorytetowo


Priorytetowo podczas rekrutacji do projektu będą traktowane:

• Przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym;

• Przedsiębiorstwa, których właścicielem/ udziałowcem ( min. 50% udziałów) jest kobieta;

• Przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż 1 rok;

• Jednoosobowe działalności gospodarcze;

• Przedsiębiorstwa mające siedzibę w powiatach dąbrowskim lub tarnowskim.

 

Rodzaje wsparcia


W ramach projektu świadczone będą usługi doradcze w zakresie m.in.:

  1. Prawa - aspekty prawne prowadzenia działalności, prawo pracy, handlowe, cywilne;
  2. Finansów - rachunkowość i podatki, controlling, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
  3. Zarządzania i organizacji firmy - strategia rozwoju przedsiębiorstwa, poprawa jakości produktów i usług, efektywność działania firmy, marketing i dystrybucja,  wprowadzanie nowego produktu/usługi, wprowadzanie nowego produktu na nowe rynki.
  4. Doradztwa branżowego

 

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 270 małopolskich firm. Usługi doradcze będą świadczone w sposób zindywidualizowany w oparciu o Diagnozę Potrzeb Doradczych ( DPD), której celem jest identyfikacja zakresu doradztwa, analiza wymagań doradczych oraz opracowanie struktury doradztwa.

Każde z przedsiębiorstw zostanie objęte opieką Doradcy Prowadzącego, który będzie odpowiadał za pomoc w realizacji celów ustalonych w czasie DPD.

Doradztwo będzie miało charakter warsztatów, konsultacji oraz pracy indywidualnej. Spotkania będą odbywały w zależności od preferencji uczestników w Punktach Konsultacyjno – Doradczych, siedzibach firm i w miejscach prowadzenia ich działalności.

 

Rekrutacje w projekcie


Rekrutacja do projektu będzie prowadzona trzykrotnie w 2012 r. i 2013 r. ( w każdej przyjętych po 30 przedsiębiorstw), oraz dwukrotnie w 2014 r. ( po 45 przedsiębiorstw). Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się mailowo, pocztą tradycyjna lub osobiście w Biurze Projektów.

Formularz aplikacyjny zawiera dwie części:

  1. Dane firmy, dane osoby do kontaktu oraz niezbędne oświadczenia
  2. Określenie obszaru wsparcia doradczego

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

www.efs.gov.pl

www.europa.eu